Odjel za geografiju

HGD - Zadar

Hrvatsko geografsko društvo – Zadar

         Hrvatsko geografsko društvo – Zadar je neprofitna udruga kojoj je cilj promoviranje svih segmenata geografske znanosti i struke. Udruga okuplja nastavnika i studente Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, nastavnike zemljopisa u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije i šire i ostale koji su svojim stručnim i znanstvenim radom bliski geografiji.

          Društvo je osnovano pod imenom Geografsko društvo Zadar 17. ožujka 1989. kao ogranak tadašnjeg HGD-a u Zagrebu, te je 2009. godine obilježilo 20 godina postojanja i djelovanja. Zbog ratnih prilika započelo je s radom tek 1995. godine, i to pod imenom Hrvatsko geografsko društvo – ogranak Zadar (a zatim, od 1997., Hrvatsko geografsko društvo – Zadar), potaknuto posebice aktivnostima na novoosnovanom Odsjeku za geografiju/zemljopis tadašnjega Filozofskog fakulteta u Zadru. Zadarski ogranak, kao samostalna pravna osoba, tako se pridružio djelovanju ogranaka u Splitu, Rijeci, Varaždinu, Bjelovaru-Koprivnici, Osijeku, Puli i Sisku, te središnjici u Zagrebu, i to kao dio Hrvatskoga geografskog društva osnovanog u Zagrebu 1897. godine. Od akademske godine 1995./1996. predstavnici Udruge redovito sudjeluju na godišnjim skupštinama HGD-a na razini zemlje u Zagrebu, podnose izvješća  o radu (objavljuju se sažeto u Hrvatskom geografskom glasniku) i predstavljaju rad Udruge. Početkom ožujka svake godine održava se godišnja skupština društva i od osnivanja udruge do 2012. održano je ukupno 19 godišnjih skupština. Također, počevši od prvog broja, u časopisu Geoadria se redovito objavljuje godišnje prikaz rada i djelovanja HGD-a – Zadar. Društvo trenutno broji 100-tinjak članova. 

 

Aktivnosti Hrvatskog geografskog društva – Zadar:

- izdavanje znanstvenog časopisa Geoadria u suradnji s Odjelom za geografiju Sveučilišta u  Zadru,

- izdavanje drugih publikacija,

- organizacije stručnih i popularnih predavanja,

- sudjelovanja u organizaciji znanstvenih skupova,

- nagrađivanja znanstvenika, nastavnika geografije u osnovnim i srednjim školama Zadarske  

  županije i  studenata Odjela za geografiju u Zadru nagradom Federik Grisogono,

- nagrađivanja učenika koji postižu zapažene rezultate na županijskim natjecanjima iz zemljopisa,

- nagrađivanja učenika koji sudjeluju u programu Globe,

- uređivanja web stranice http://www.geografija.hr od 2003. u suradnji s kolegama s   

  Geografskog odsjeka PMF-a u Zagrebu,

- organizacije ljetnih seminara za nastavnike geografije,

- organizacije terenskih izlazaka do obližnjih nacionalnih parkova i parkove prirode,

- sufinanciranja studentskih projekata i putovanja.

 

 

OBAVIJEST (10. siječnja 2022.): 

 

     

POZIV NA DOSTAVU DOKUMENTACIJE ZA RADNO MJESTO IZVODITELJA AKTIVNOSTI

 

1 izvršitelj (m/ž)

Hrvatsko geografsko društvo – Zadar poziva zainteresirane osobe da dostave dokumentaciju za radno mjesto izvoditelja aktivnosti[1] na projektu „Dostupnost javnih usluga i zelenih površina za ranjive skupine (DORAS)“ (Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. odobrenog od strane Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda).

Rok prijave: 18. siječnja 2022.
Mjesto rada: Zadar, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (18 mj.)
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
1. Dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju geografije, smjer: istraživački
2. Životopis (vlastoručno potpisan)
3. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
4. Dokaz o iskustvu rada ili volontiranja u udruzi unutar RH
5. Dokaz o iskustvu rada na stručnom ili znanstvenom europskom projektu
6. Dokaz o naprednom korištenju geoprostornih tehnologija (GIS, RS, GNSS)
7. Vozačka dozvola B kategorije

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na e-mail: hgdzadar@gmail.com i silvija.toplek@gmail.com.
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

[1] Izvoditelj aktivnosti je fizička osoba, stručnjak i poznavatelj određenog područja angažiran od strane udruge (nositelja projekta) zadužena za izvedbu pojedinih aktivnosti projekta.

 

SEMINAR JOSIPA ROGLIĆA, 14.4.2023.

U organizaciji Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, Grada Zadra, Hrvatskog geografskog društva – Zadar i Agencije za odgoj i obrazovanje u petak 14. travnja 2023. godine s početkom u 9:30 održat će se Stručni skup "16. seminar Josipa Roglića".

 

Prezentacije

 

PROGRAM SEMINARA

Kontakt


Hrvatsko geografsko društvo – Zadar
Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar
E-mail: hgdzadar@gmail.com
  
predsjednica: Jadranka Brkić-Vejmelka
tel: 023/200-825
E-mail: jbrkic@unizd.hr
 
potpredsjednica: Josipa Zanki
E-mail: josipa.zanki@gmail.com

tajnica: Ana Pejdo
tel: 023/345-020
E-mail: apejdo@unizd.hr

blagajnik: Mislav Stjepan Čagalj
tel: 023/345-045
E-mail: mcagalj@unizd.hr

Podatci o udruzi

IBAN: HR8224070001100044440

Matični broj: 03445437

OIB: 00417320091

RNO broj: 0117667

Reg. udruga: 13000106