Odjel za geografiju

Rektorova nagrada za uspjehe u akad. god. 2017./18.

Obavještavaju se studenti treće godine preddiplomskih studija te studenti diplomskih studija da je pokrenut postupak dodjeljivanja Rektorove nagrade za akad. god. 2017./2018. te se pozivaju da, ukoliko smatraju da mogu konkurirati za dobivanje navedene nagrade, u odjelno tajništvo dostave slijedeće: 

-     životopis,

-     ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za studente prve godine diplomskog studija,

-     potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama nalaze u 30% najuspješnijih studenata na godini studija,

-     ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman studenta u relevantnim aktivnostima.

 

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u odjelno tajništvo najkasnije do 1. ožujka 2019. god.

 

Napomena:

Kriteriji za dobivanje rektorove nagrade neće biti samo ostvareni prosjek ocjena, već i cjelokupni studentski angažman, odnosno, sve druge studentske aktivnosti vezane za istraživački, nastavni i stručni rad (koje se mogu dokumentirati).

 

REKTOROVA NAGRADA

za postignuća u akademskoj godini 2017./2018.

 

- Kriteriji za vrjednovanje akademske uspješnosti studenata -

 

Vrjednuju se:

 

1. Ocjene tijekom studija

 

2. Znanstvene aktivnosti 

- znanstveni radovi objavljeni u časopisima                                                            

- izlaganja na znanstvenim skupovima                                                                    

- ostalo           

 

3. Stručne aktivnosti

- stručni radovi objavljeni u časopisima                                                                  

- izlaganje na stručnim skupovima                                                                          

 

- sudjelovanje u organizaciji znanstvenog ili stručnog skupa                                    

 

- sudjelovanje u radu studentskih organizacija, ili predstavništvo u stručnim tijelima (stručno

 

  vijeće odjela, senat, sveučilišna povjerenstva), vodstvo u studentskom zboru, studentskom

 

  sportskom savezu i slično                                                  

 

- demonstratura ili slične aktivnosti pri sveučilištu, odjelu ili centrima                              

 

- odjelna nagrada                                                      

 

- završena i certifikatom potvrđena edukacija  pri sveučilištu (tečajevi, ljetne škole,

 

  radionice i dr.)                                

 

- ostalo           

 

 

 

3. Relevantne aktivnosti izvan sveučilišta

 

(npr. završene edukacije /jezici, informatički tečajevi i sl./,  nacionalne, županijske, i gradske nagrade, vodstvo klubova, volonterstvo, profesionalno bavljenje sportom, glazbom i drugim umjetnostima / nastupi, izložbe, objavljeni radovi i sl./)

 

­­­­­­­

 

 

 

NE VRJEDNUJU SE:

 

 

 

- preporuke nastavnika i/ili čelnika drugih ustanova

 

- osobine ličnosti (samoprocjene ili procjene od strane drugih)

 

- članstva u različitim klubovima i društvima

 

- rekreativno bavljenje sportom

 

- umjetničke aktivnosti (ukoliko nisu u pitanju nagrade, nastupi, izložbe, objavljeni književni    

 

  radovi i slično) - nagrade i natjecanja tijekom osnovne i srednje škole - socijalni status - seminarski radovi

Theme picker