Odjel za geografiju

VAŽNO! - Obavijest o održavanju ispita iz kolegija "Uvod u političku geografiju" i "Regionalna geografija Europe" u jesenskom roku

Ispiti iz kolegija Uvod u političku geografiju i Regionalna geografija Europe kod doc. dr. sc. Branimira Vukosava održat će se online, putem sustava Merlin u predviđenim terminima. Sukladno tome, mole se svi studenti koji trebaju pristupiti ispitima iz navedenih kolegija u jesenskom roku da se prijave na otvorene e-kolegije u sustavu Merlin kako bi mogli pristupiti ispitima i pratiti obavijesti o kolegijima.

Šifre za prijavu na pojedini e-kolegij možete zatražiti od predmetnog nastavnika putem e-maila (bvukosav@gmail.com ili bvukosav@unizd.hr).

VAŽNO!!! Od 1.9. pokrenut je Merlin za novu akademsku godinu (2020./2021.) na kojemu još uvijek nema kolegija predmetnog nastavnika, pa se studenti upisuju i pišu ispite na dosadašnjem starom Merlinu (2019./2020.) koji je još uvijek aktivan, na poveznici: https://moodle.srce.hr/2019-2020/

Theme picker