Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studenta Darija Žilića

Student Dario Žilić ima obranu diplomskog rada na temu Mediteranski uragani i njihov utjecaj na vrijeme u Hrvatskoj pred povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Dražen Perica, predsjednik povjerenstva

- izv. prof. dr. sc. Robert Lončarić, mentor

- prof. dr. sc. Maša Surić, član

-doc. dr. sc. Denis Radoš, zamjenski član.

Obrana diplomskog rada održat će se u srijedu 6. srpnja 2022. s početkom u 14 sati.