Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studentice Nikoline Babić

Studentica Nikolina Babić ima obranu diplomskog rada na temu Depopulacija u Gradu Benkovcu – uzorci i posljedice pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, predsjednica povjerenstva

- izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi, mentor

- izv. prof. dr. sc. Ana Pejdo, član

- prof. dr. sc. Snježana Mrđen, zamjenski član.

Obrana diplomskog rada održat će se u utorak 31. svibnja 2022. s početkom u 10 sati.