Odjel za geografiju

Nastavnici

Nastavnik

Zvanje

Telefon

E-mail

       

Prof. dr. sc. Željka Šiljković

redoviti profesor u trajnom zvanju

345-018

zsiljkovic@unizd.hr

Prof. dr. sc. Josip Faričić

redoviti profesor u trajnom zvanju

345-050

jfaricic@unizd.hr

Prof. dr. sc. Maša Surić

redoviti profesor u trajnom zvanju

345-022

msuric@unizd.hr

Prof. dr. sc. Dražen Perica

redoviti profesor

200-825

dperica@unizd.hr

Prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi

redoviti profesor

345-029

vgraovac@unizd.hr

Prof. dr. sc. Anica Čuka

redoviti profesor

345-029

acuka@unizd.hr

Prof. dr. sc. Robert Lončarić

redoviti profesor

345-042

rloncar@unizd.hr

Izv. prof. dr. sc. Marica Mamut

izvanredni profesor

345-019

mmamut@unizd.hr

Prof. dr. sc. Lena Mirošević

redoviti profesor

345-052

lmirosev@unizd.hr

Izv. prof. dr. sc. Ana Pejdo

izvanredni profesor

345-020

apejdo@unizd.hr

prof. dr. sc. Nina Lončar

redoviti profesor

200-823

nloncar@unizd.hr

Izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg

izvanredni profesor

200-814

asiljeg@unizd.hr

Doc. dr. sc. Branimir Vukosav

docent

345-023

 bvukosav@unizd.hr

Izv. prof. dr. sc. Ante Blaće

izvanredni profesor

345-020

anblace@unizd.hr

Izv. prof. dr. sc. Silvija Šiljeg

izvanredni profesor

200-825

ssiljeg@unizd.hr

Doc. dr. sc. Denis Radoš

docent

200-814

drados@unizd.hr

Doc. dr. sc. Ivan Marić

docent 200-814 imaric1@unizd.hr
Doc. dr. sc. Tome Marelić docent 345-017

tmarelic@unizd.hr

Doc. dr. sc. Fran Domazetović

docent  

fdomazeto@unizd.hr

Mislav Stjepan Čagalj, mag. geogr. asistent 345-045 mcagalj@unizd.hr
Tea Turić, mag. geogr. asistent 345-023 tturic@unizd.hr
       

Vanjski suradnici s drugih sveučilišnih sastavnica

 

Izv. prof. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

izvanredni profesor

200-825

jbrkic@unizd.hr

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Žganec

izvanredni profesor

 

kzganec@unizd.hr

 

 

 

 

Djelatnici u suradničkim zvanjima na HRZZ projektu

 

 

 

Julijan Sutlović, mag. geogr.

    jsutlovic21@unizd.hr
Lovre Panđa, mag. geogr.     lpanda@unizd.hr 
       
Profesor emeritus      
prof. dr. sc. Damir Magaš   200-812 dmagas@unizd.hr