Odjel za geografiju

Maša Surić

 

Dr. sc. Maša Surić, red. prof.

 

Odjel  za geografiju 
Ul. dr. F. Tuđmana 24 i
23000 Zadar 

tel. 023-345-022 

Ured: Novi kampus, soba br. 27

Konzultacije: ponedjeljkom 8.30 - 10.00 h 
e-mail:  msuric@unizd.hr  

 

 

 

Popis radova:

CroRIS

 ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-6266-158X

  

Suric mala za web.jpg

* 12. prosinca 1970. Zadar 
* OŠ "Petar Preradović"- Zadar 
* COUO "Juraj Baraković"- Zadar 
* 1989. Rudarsko-geološko-naftni fakultet - Zagreb 
               smjer: Inženjerska geologija i hidrogeologija 
* 1995. dipl. inž. geologije 
* 1997. Poslijediplomski studij Oceanologije, PMF - Zagreb 
* 2002. mr. sc. prirodnih znanosti  /geoznanosti / oceanologija 
* 2006. dr. sc. prirodnih znanosti / geoznanosti / geologija 
* Kolegiji: Osnove geologije 1 i 2, Osnove oceanologije, Paleoklimaatologija i geologija kvartara, Geologija mora

 

Projekti
* 2021.-2023. voditelj projekta "Ventilacija spilja kao moderator zapisa površinskih uvjeta okoliša u spiljskim sedimentima (VENTSPIS)" (UNIZD)
* 2017.-2021. suradnik na projektu "Geological and seismological aspects of geodynamics in Kvarner area - unveiling of the Kvarner fault" voditelj dr. sc. T. Korbar (HRZZ) 
* 2016.-2017. voditelj bilateralnog HRV-SLO projekta "Quadrilingual Infrastructure of Karstology Knowledge" (MZOŠ)
* 2014.-2018. suradnik na projektu "Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods" voditeljice dr. sc. N. Horvatinčić (HRZZ) 
* 2012.-2015  voditelj projekta "Rekonstrukcija regionalnih paleoklimatskih promjena – zapisi iz siga sjeverne Dalmacije" (UNIZD)
* 2007.-2014. suradnik na projektu 119-1191152-1169 "Recentni sedimenti i fosilni okoliši jadranskog priobalja" glavnog istraživača prof. dr. sc. M. Juračića; Program: "Geološka evolucija jadranske i krške Hrvatske" (MZOŠ)
* 2007.-2014. suradnik na projektu 269-2693084-1177 "Geografske osnove razvoja litoralnih regija Hrvatske" glavnog istraživača prof. dr. sc. D. Magaša; Program: "Geografsko-krajobrazne odrednice razvoja hrvatskog priobalja i otoka" (MZOŠ)
* 2004.-2007. suradnik na projektu 0070005 "Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka" glavnog istraživača prof. dr. sc. D. Magaša (MZOŠ)
* 1997.-2003. znanstveni novak na pojektu 0070005 "Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka" glavnog istraživača prof. dr. sc. D. Magaša (MZOŠ)

Studijski boravci i usavršavanja
* 2013 Summer School on Speleothem Sciences, University of Heidelberg, Germany 
* 2013 School of Land and Environment and School of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
* 2004 BIG – Bristol Isotope Group, School of Geographical Sciences, University of Bristol


Ocjenski radovi 
* Doktorska disertacija (2006): Promjene u okolišu tijekom mlađeg pleistocena i holocena – zapisi iz morem potopljenih siga istočnog Jadrana, PMF Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Mladen Juračić 
* Magistarski rad (2002): Gornjopleistocensko-holocensko kolebanje morske razine na istočnoj obali Jadrana, PMF Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Mladen Juračić 
* Diplomski rad (1995): Određivanje zona sanitarne zaštite crpilišta Špišić-Bukovica, RGNF Zagreb, mentor: prof. dr. sc. Darko Mayer