Odjel za geografiju

Diplomski STUDIJ

1. semestar

Antropološka demografija

Geoekologija

Geografija hrvatskih otoka

Geografska analiza krajolika

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Metodika nastave geografije I

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji I

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Osnove oceanologije

Turistički prostorni resursi Hrvatske

 

2. semestar

Daljinska istraživanja

Demografski prostorni resursi DPD / JPD

Geografija Jadrana

Geografija krša DPD / JPD

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Metodika nastave geografije II DPD / JPD

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji II DPD / JPD

Primijenjena statistika u geografiji

Prostorne analize u GIS-u

 

3. semestar

Diplomski seminar

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Metodika nastave geografije III

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Primijenjena geoekologija

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa