Odjel za geografiju

Diplomski studij 2022./2023.

1. semestar

Geoprostorne tehnologije u upravljanju okolišem

Geoekologija DPD / JPD

Geografija hrvatskih otoka DPD / JPD

Geografska analiza krajolika DPD / JPD

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima DPD / JPD

Metodika nastave geografije I DPD / JPD

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji I DPD / JPD

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Osnove oceanologije DPD / JPD

Turistički prostorni resursi Hrvatske

 

2. semestar

Daljinska istraživanja

Demografski prostorni resursi DPD / JPD

Geografija Jadrana DPD / JPD

Geografija krša DPD / JPD

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Metodika nastave geografije II DPD / JPD

Metodologija znanst.-istraž. rada u geografiji II DPD / JPD

Primijenjena statistika u geografiji

Prostorne analize u GIS-u

 

3. semestar

Diplomski seminar DPD / JPD

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti DPD / JPD

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine DPD / JPD

Metodika nastave geografije III DPD / JPD

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Primijenjena geoekologija DPD / JPD

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa