Odjel za geografiju

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

                                    

2018

FARIČIĆ, J. (2018) „Descriptio silvae – Prikazi šuma u hrvatskom primorskom prostoru tijekom 16 stoljeća“, Ekonomska i ekohistorija, 14, 120-135.

FARIČIĆ, J. (2018) „Pakoštane u svjetlu kartografskih izvora: položaj i značenje maloga hrvatskog naselja u velikom sustavu Sredozemlja i Jadrana“, u: Pakoštane – Veli Školj: Kasnoantički brodolom u geološko-geografskom i kulturno-povijesnom kontekstu, ur. I. Radić Rossi i G. Boetto, Sveučilište u Zadru i Ars nautica, Zadar, 135-159.

LONČAR, N., DOMAZETOVIĆ, F. (2018) „Paleogeografske značajke i suvremena geografska obilježja općine Pakoštane“. U: Radić Rossi, Irena; Boetto, Giulia (ur.) Pakoštane – Veli Školj: kasnoantički brodolom u geološko-geografskom i kulturno-povijesnom kontekstu, Zadar: Sveučilište u Zadru, 179-198.

MAGAŠ, D. (2018) „Geostrateško značenje Zadra i zadarske regije u obrani Hrvatske od velikosrpske agresije u Domovinskom ratu“, Zadarsko zdravstvo i obrana Zadra u Domovinskom ratu 1991. godine, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 13-30.

MARIĆ, I., ŠILJEG, A., SABOLOVIĆ, M. (2018) „Military-Geographic Analysis of Tactical Task Jaguar 1992.“, Časopis za suvremenu povijest, 50 (1), 87-111. DOI: 10.22586/csp.v50i1.39

PLAŠČAK, I., JURIŠIĆ, M., ŠILJEG, A., JEFTIĆ, L., ZIMMER, D., BARAČ, Ž. (2018) „Remote detection of Ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.)“, Tehnički glasnik – Technical Journal, 12 (4), 226–230, DOI: 10.31803/tg–20180320130635

SURIĆ, M. (2018) „Speleothem-based Quaternary research in Croatian karst – a review“. Quaternary International, 490, 113-122. DOI:10.1016/j.quaint.2018.04.043.

SURIĆ, M., LONČARIĆ, R., BOČIĆ, N., LONČAR, N. & BUZJAK, N. (2018) „Monitoring of selected caves as a prerequisite for the speleothem-based reconstruction of the Quaternary environment in Croatia“. Quaternary International, 494, 263-274. DOI: 10.1016/j.quaint.2017.06.042.

ŠILJEG, A., BARADA, M., MARIĆ, I., ROLAND, V. (2018) „The effect of user-defined parameters on DTM accuracy—development of a hybrid model“. Applied Geomatics, 11, 81–96. DOI: 10.1007/s12518-018-0243-1

ŠILJEG, A., BARADA, M., MARIĆ, I. (2018) Digitalno modeliranje reljefa, Sveučilište u Zadru, Alfa, Zadar–Zagreb.  ISBN: 978–953–297–857–5

ŠILJEG, S., MARIĆ, I., NIKOLIĆ, G., ŠILJEG, A. (2018) „Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Zadar, Hrvatska“, Šumarski list: znanstveno–stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 142 (9-10), 487-496. DOI: 10.31298/sl.142.9-10.4

ŠILJEG, S., ŠILJEG, A., MRĐEN, S. (2018) „Analiza zadovoljstva društvenom opremljenošću na primjeru dostupnosti do obrazovnih objekata grada Zadra“, Annales – Anali za Istrske in Mediteranske Studije–Series Historia et Sociologia, 28, 325–342. DOI: 10.19233/ASHS.2018.22

ŠILJEG, S., MARIĆ, I., CAVRIĆ, B. (2018) „Pregled razvoja teorija u proučavanju zadovoljstva stanovanjem“, Geoadria, 23(1), 51-84. DOI: 10.15291/geoadria.1465