Odjel za geografiju

Dražen Perica

pero4car.jpg    

prof. dr. sc. Dražen Perica

Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju
Centar za istraživanje krša i priobalja
Trg kneza Višeslava 9
23 000 Zadar

Tel: (023) 300-925
e–mail: drperica@inet.hr, dperica2001@yahoo.com


 

Popis radova (CroRIS)

Životopis (curriculum vitae)

Rođen je u Drnišu 23. lipnja 1960. god. Od 1967. do 2004. god. živi u Zagrebu, a od 2004. u Starigradu - Paklenici. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu. Dodiplomski i poslijediplomski studij Geografije završio je na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 22. listopada 1998. god. i doktorirao s temom "Geomorfologija krša Velebita". Od 1990. god. zaposlen je na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak, a od 15. listopada 2002. do 30. rujna 2005. godine u Zavodu za pedologiju, Agronomskog fakulteta, Sveučilištu u Zagrebu kao docent i voditelj kolegija Geomorfologija na studiju Uređenje krajobraza. Od 1. listopada 2005. godine rapaslen je u Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru kao docent.  Područje interesa prvenstveno mu je vezano uz fizičku geografiju, osobito uz problematiku geografije krša.

Do sada je objavio preko dvadeset znanstvenih radova, te sudjelovao na više domaćih i međunarodnih skupova. Do 2006. bio je suradnik je na dva znanstvena projekta (Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske i Vrednovanje i očuvanje vrijednih krajobraza Republike Hrvatske), a od 2007. godine suradnik je na znanstenom projektu "Istraživanje ugroženih staništa morem preplavljenog krša u obalnom moru Hrvatske", te je voditelj znanstvenog projekta "Hrvatski priobalni krški prostor - geomorfološke i ekološke značajke". Također, surađivao je ili bio voditelj više stručnih projekata, te dva međunarodna projekta. Sudjelovao je u pripremnim radovima više prostornih planova. Osim znanstvenih radova objavio je oko dvadesetak znanstveno-popularnih članaka, jedan je od (tri) autora udžbenika za prvi razred gimnazije izdavačkog poduzeća Meridijani. U razdoblju od 1996 do 2001. godine kao vanjski stručni suradnik i scenarist obrazovnog programa HTV sudjelovao je u realizaciji većeg broja TV emisija.

Dosadašnje znanstvene, nastavne i druge aktivnosti

 

SKRIPTA KRŠ:  - PRVI DIO - DRUGI DIO -

PREDAVANJA EUROPA:    -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -7A-    -7B-    -7C-