Odjel za geografiju

PROJEKTI

  

NACHAS 
 

Znanstveni projekt IP-2020-02-5339 Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije (NACHAS) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
 

Scientific project IP-2020-02-5339 Early Modern Nautical Charts of the Adriatic Sea: Information Sources, Navigation Means and Communication Media (NACHAS) funded by the Croatian Science Foundation.

VENTSPIS
 

VENTSPIS

Ventilacija spilja kao moderator zapisa površinskih uvjeta okoliša u spiljskim sedimentima
IP.01.2021.17
2021-2023

POPIS PROJEKATA (TEKUĆIH I ZAVRŠENIH):

SMART WATER (2024.-   )

Voditeljica: SIlvija Šiljeg  


ROBONETCBC (2024. - )

Voditelj: Ante Šiljeg


NACHAS (2020. – 2024.)

voditelj: Josip Faričić

Znanstveni projekt HRZZ, IP-2020-02-5339, Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije (NACHAS)


VENTSPIS (2021. – 2023.)

voditelj: Maša Surić

Znanstveni projekt UNIZD, IP.01.2021.17, Ventilacija spilja kao moderator zapisa površinskih uvjeta okoliša u spiljskim sedimentima (VENTSPIS)


GAL (2018. – 2023.)

voditelj: Ante Šiljeg

Znanstveni projekt HRZZ, UIP-2017-05-2694, Laboratorij za geoprostorne analize (GAL)


QIKK (2016. – 2017.)

voditelj: Maša Surić

Znanstveni projekt MZOŠ, N/A (HRV-SLO) Četverojezična baza krškog nazivlja / Quadrilingual Infrastructure of Karstology Knowledge (QUIKK)


KKIZOP (2012. – 2015.)

voditelj: Lena Mirošević

Znanstveni projekt UNIZD Kulturni krajolik kao izvor znanja o organizaciji prostora (KKIZOP)


RRPP (2012. – 2015.)

voditelj: Maša Surić

Znanstveni projekt UNIZD Rekonstrukcija regionalnih paleoklimatskih promjena – zapisi iz siga sjeverne Dalmacije (RRPP)


KOPUMO (2009. – 2010.)

voditelj: Damir Magaš

Znanstveni projekt MZOŠ, HRV-SLO, Korištenje obalnog prostora i utjecaj na morski okoliš (KOPUMO)


DPDKHS (2009. – 2010.)

voditelj: Dražen Perica

Znanstveni projekt MZOŠ, HRV-SLO, Zaštićena područja na dinarskom kršu Hrvatske i Slovenije (DPDKHS)


ISIOUR (2008.)

voditelj: Branko Cavrić (gost)

Znanstveni projekt HRZZ Izgradnja sustava indikatora održivog urbanog razvoja za izabrane primorske gradove Hrvatske (ISIOUR)


DPHPO (2007. – 2012.)

voditelj: Martin Glamuzina

Znanstveni projekt MZOŠ, 269-0000000-3328, Demogeografske posebnosti hrvatskog priobalja i otoka (DPHPO)


DGPRPSD (2006. – 2011.)

voditelj: Željka Šiljković

Znanstveni projekt MZOŠ, 269-0000000-3293, Društveno-geografska preobrazba priobalnih ruralnih prostora Sjeverne Dalmacije (DGPRPSD)


HPKP-GEZ (2006. – 2013.)

voditelj: Dražen Perica

Znanstveni projekt MZOŠ, 269-2693084-3083, Hrvatski priobalni krški prostor – geomorfološke i ekološke značajke (HPKP – GEZ)


GORLRH (2007. – 2012.)

voditelj: Damir Magaš

Znanstveni projekt MZOŠ. 269-2693084-1177, Geografske osnove razvoja litoralnih regija Hrvatske (GORLRH)


GUEPH (2002. – 2006.)

VODITELJ: Željka Šiljković

Znanstveni projekt MZOŠ, 0070033, Geografski uvjeti eko-poljoprivrede u Hrvatskoj GUEPH


POH-EVP (2002. – 2005.)

voditelj: Snježana Mrđen

Znanstveni projekt MZOŠ, 0070020, Pismenost i obrazovanost u Hrvatskoj – evolucija u vremenu i prostoru (POH-EVP)


GORMHO (2002. – 2006.)

voditelj: Damir Magaš

Znanstveni projekt MZOŠ, 0070005, Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka (GORMHO)


HSNDZ (2002. – 2006.)

voditelj: Martin Glamuzina

Znanstveni projekt MZOŠ, 0070001, Kretanje stanovništva, naseljenosti i naselja Dalmatinske zagore (Južna Hrvatska) (HSNDZ)


HSNDZ (1998. – 2002.)

voditelj: Martin Glamuzina

Znanstveni projekt MZOŠ, 070101, Kretanje stanovništva, naseljenosti i naselja Dalmatinske zagore (Južna Hrvatska) (HSNDZ)


GUEPH (1996. – 2002.)

voditelj: Željka Šiljković

Znanstveni projekt MZOŠ, 070060, Geografski uvjeti eko-poljoprivrede u Hrvatskoj (GUEPH)


GORMHO (1996. – 2002.)

voditelj: Damir Magaš

Znanstveni projekt MZOŠ, 007001, Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka (GORMHO)