Odjel za geografiju

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

                                    

2022

LONČARIĆ, R., SURIĆ, M. (2022): Karst hydrology of the Croatian coast recorded in the works of Alberto Fortis (1741-1803), Acta carsologica, 51 (2); 67-78. DOI: 10.3986/ac.v51i2.10999

LONČAR, N., SURIĆ, M., BAR-MATTHEWS, M., FAIVRE, S., AYALON, A. (2022): Climate variability in southern Croatia from the end of MIS 5 through the last glacial period recorded in stalagmites from Mljet Island caves, Zeitschrift für Geomorphologie, 63 (2-3); 245-263. DOI: 10.1127/zfg/2022/0739

VUKOSAV, B., RADOŠ, D. (2022). Geostrateško i geopolitičko značenje Golanske visoravni za državu Izrael. Geoadria, 27 (1), 79-109. DOI: 10.15291/geoadria.3395

PERICA, D., KRKLEC, K., DOMINGUEZ VILLAR, D., RADOŠ, D., PETRIČEVIĆ, J. (2022): Geomorfološke značajke općine Promina, U: Aralica, V. (ur.): Promina - slavlje spomena kao sjeme budućega, Promina: Župni ured sv. Mihovila Promina ; Općina Promina, 405-419.

LOZIĆ, S.; RADOŠ, D. (2022): Klimatske značajke Bibinja, U: Bralić, A., Gverić, A. (ur.): Bibinje, Zadar: Sveučilište u Zadru, 18-29.

MAGAŠ, D., RADOŠ, D. (2022): Geomorfološke značajke Bibinja, U: Bralić, A., Gverić, A. (ur.): Bibinje, Zadar: Sveučilište u Zadru, 10-17.

FARIČIĆ, J. (2022) “Pogled kroz Lorinijev dalekozor: poziv na umjerenost i razboritost u ribarstvu na hrvatskom dijelu Jadranskog mora”, u: Petar Lorini – učitelj i utemeljitelj suvremenoga hrvatskoga morskog ribarstva, ur. J. Faričić, Sveučilište u Zadru, Zadar,  145-163.

FARIČIĆ, J., MARELIĆ, T., DUNDOVIĆ, Z. (2022) “Rukopisna karta Ilirika iz 1663. u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima – prilog dosadašnjim spoznajama / Manuscript Map of Illyricum, 1663, in the Pontifical Croatian College of St Jerome: a Supplement to Previous Knowledge”, Kartografija i geoinformacije / Cartography and Geoinformation, 21 (Spec. Issue), 27-47, DOI: 10.32909/kg.21.si.3

MIROŠEVIĆ, L, FARIČIĆ, J. (2022) “Otok Korčula na ranonovovjekovnim kartografskim prikazima / The Island of Korčula on Early Modern Maps”, Kartografija i geoinformacije / Cartography and Geoinformation, 21 (Spec. Issue), 98-125, DOI: 10.32909/kg.21.si.8

CRLJENKO, I., FARIČIĆ, J. (2022) “Toponymic twins: Polyonymy in Croatia”,  u: Standardisation and the Wealth of Place Names: Aspects of a Delicate Relationship - Proceedings of the 6th International Symposium on Place Names 2021, ur. Ch.-R. Loth, Sun Media Bloemfontein, Bloemfontein, 167-189.

FARIČIĆ, J., MARELIĆ, T., SURIĆ, L. (2022) “Geografska motrišta oblikovanja i korištenja bibinjske toponimije”, Bibinje, ur. Ante Bralić i Ante Gverić, Sveučilište u Zadru, Matica hrvatska – Ogranak u Zadru i Općina Bibinje, Zadar, 90-105.

FARIČIĆ, J. (2022) “Descriptio oeconomiae – prikazi ekonomskih aktivnosti na ranonovovjekovnim kartama sjeverne Dalmacije”, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 56=550, 233-260, DOI: 10.21857/yl4okf54r9

FARIČIĆ, J. (2022) “Postoji li mjera optimalnog broja turista u turističkim destinacijama?”, Turistički time out – trenutak za novo promišljanje turizma i prostora, ur. N. Bašić i S. Poljanec-Borić, Znanstveno vijeće za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 67-76.

MAGAŠ, D., RADOŠ, D. (2022) „Geomorfološke značajke Bibinja“, Bibinje, ur. Ante Bralić, i Ante Gverić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 10-17.

MAGAŠ, D. (2022) „Zemljopisna osnova razvitka općine Starigrad“, Starigrad-Paklenica, ur. Ante Uglešić, Zoran Šikić i Marijana Tomić, Sveučilište u Zadru, Općina Starigrad, Zadar, 80-131, 515-516.

MAGAŠ, D. (2022) „Zadarski mir 1358.: geografski, geopolitički i geostrateški okvir“, Zadarski mir: prekretnica anžuvinskog doba, ur. Mladen Ančić, Antun Nekić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 174-196.

MARELIĆ, T. (2022) “The Origin of Distance and Bearing Navigational Data contained in Portolani for the Adriatic Sea Basin”, International Journal of Cartography (published online on April 1st 2022), DOI: 10.1080/23729333.2022.2047402

MARELIĆ, T. (2022) “Conformal Cylindrical Properties of Adriatic Sea Basin Renderings On Portolan Charts”, The Cartographic Journal, 59 (2), 83-101, DOI: 10.1080/00087041.2021.1956263

MARIĆ, I., PANĐA, L., FARIČIĆ, J., ŠILJEG, A., DOMAZETOVIĆ, F., MARELIĆ, T. (2022) “Long-Term Assessment of Spatio-Temporal Landuse/Landcover Changes (LUCCs) of Ošljak Island (Croatia) Using Multi-Temporal Data—Invasion of Aleppo Pine”, Land, 11 (5), 620, DOI: 10.3390/land11050620