Odjel za geografiju

Obavijest o nastavi iz Diplomskog seminara putem MS Teamsa

Nastava iz Diplomskog seminara održat će se putem MS Teamsa na kojemu je otvoren kanal GEO - Diplomski seminar unutar kojega se nalazi uputa o načinu održavanja nastave.

Theme picker