Odjel za geografiju

Obavijest o obrani diplomskog rada studenta Ivana Bunčića

Student Ivan Bunčić brani diplomski rad pod naslovom Geografska analiza indeksa demografske depresije na primjeru Ličko-senjske županije pred povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivan Marić. predsjednik i član       

- izv. prof. dr. sc. Silvija Šiljeg, mentor i član

- prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi, član

- izv. prof. dr. sc. Ana Pejdo, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u ponedjeljak 29. travnja 2024. u 15 sati u učionici 33.