Odjel za geografiju

Obavijest o obrani diplomskog rada studentice Andree Bućo

Studentica Andrea Bućo brani diplomski rad pod naslovom Suvremeni demografski trendovi u Općini Magadenovac pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Ante Blaće, predsjednik i član       

- izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi, mentor i član

- izv. prof. dr. sc. Ana Pejdo, član

- prof. dr. sc. Anica Čuka, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u srijedu 21. veljače 2024. u 10 sati.