Odjel za geografiju

Obavijest o obrani diplomskog rada studentice Josipe Vujičić

Studentica Josipa Vujičić brani diplomski rad pod naslovom Analiza plavljenja hrvatskih obalnih gradova pred povjerenstvom u sastavu:

- prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi, predsjednik i član       

- prof. dr. sc. Nina Lončar, mentor i član

- prof. dr. sc. Maša Surić, član

- doc. dr. sc. Ivan Marić, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u petak 22. ožujka 2024. u 9 sati.