Odjel za geografiju

Obavijest o obrani diplomskog rada studentice Katarine Kolar

Studentica Katarina Kolar brani diplomski rad pod naslovom Modeliranje geometrijskih obilježja stabala primjenom aero-LIDAR podataka pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Silvija Šiljeg, predsjednica i član       

- izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg, mentor i član

- doc. dr. sc. Ivan Marić, član

- doc. dr. sc. Fran Domazetović, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u srijedu 10. travnja 2024. u 14 sati u učionici 1.4.