Odjel za geografiju

Obavijest o obrani diplomskog rada studentice Nikoline Lončar

Studentica Nikolina Lončar ima obranu diplomskog rada pod naslovom Kvaliteta života i funkcionalna opremljenost grada Otočca pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Ana Pejdo, predsjednica i članica        

- izv. prof. dr. sc. Silvija Šiljeg, mentor i član

- izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg, član

- izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u petak 26. 5. 2023. u 9 sati u učionici 111.