Odjel za geografiju

Obavijest o obrani diplomskog rada studentice Tereze Bušić

Studentica Tereza Bušić ima obranu diplomskog rada pod naslovom Demografske promjene u Splitsko-dalmatinskoj županiji nakon 1991. godine pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, predsjednica i članica        

- izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi, mentor i član

- izv. prof. dr. sc. Jadranka Brkić Vejmelka, član,

- izv. prof. dr. sc. Ante Blaće, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u utorak 2. 5. 2023. u 10 sati.