Odjel za geografiju

Obavijest o obrani diplomskog rada studentice Vlatke Filko

Studentica Vlatka Filko brani diplomski rad pod naslovom Višerezolucijsko modeliranje urbane zelene površine korištenjem LiDAR tehnologija pred povjerenstvom u sastavu:

- doc. dr. sc. Ivan Marić, predsjednik i član       

- izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg, mentor i član

- doc. dr. sc. Fran Domazetović, član

- doc. dr. sc. Denis Radoš, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u srijedu 28. veljače 2024. u 13 sati u učionici 1.4 na Relji.