Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studenta Dina Horvata

Student Dino Horvat ima obranu diplomskog rada na temu Vrjednovanje višekriterijskog GIS modela podložnosti klizištima na području Međimurskih gorica ispitivanjem javnog mnijenja pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Nina Lončar, predsjednica povjerenstva

- izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg, mentor

- doc. dr. sc. Ivan Marić, član

- doc. dr. sc. Denis Radoš, zamjenski član.

Obrana diplomskog rada održat će se u četvrtak 12. svibnja 2022. s početkom u 10 sati u učionici 113.