Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studenta Ivana Papića

Student Ivan Papić ima obranu diplomskog rada pod naslovom Regionalni identitet šireg prostora Duvanjskog polja pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, predsjednica i članica        

- doc. dr. sc. Denis Radoš, mentor i član

- doc. dr. sc. Branimir Vukosav, član,

- izv. prof. dr. sc. Ante Blaće, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u četvrtak 23. 3. 2023. u 13 sati.