Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studenta Zrinka Zovka

Student Zrinko Zovko ima obranu diplomskog rada na temu Kurdsko pitanje u kontekstu globalnih i regionalnih geopolitičkih odnosa pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Robert Lončarić, predsjednik povjerenstva

- doc. dr. sc. Denis Radoš, mentor

- doc. dr. sc. Branimir Vukosav, član

- izv. prof. dr. sc. Anica Čuka, zamjenski član.

Obrana diplomskog rada održat će se u četvrtak 19. svibnja 2022. s početkom u 15 sati.