Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studentice Ivane Posavec

Studentica Ivana Posavec ima obranu diplomskog rada pod naslovom Geografske odrednice kvalitete života u hrvatsko-romskim naseljima Međimurske županije pred povjerenstvom u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi, predsjednica i članica        

- izv. prof. dr. sc. Silvija Šiljeg, mentor i član

- doc. dr. sc. Ivan Marić, član,

- izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, zamjenski član.

Obrana rada održat će se u utorak 11. 4. 2023. u 10 sati u informatičkoj učionici 1.4.